Daniël

Waarom kiezen wij voor een Mooi Leven Huis voor ons kind?

Ook al is Daniel pas 13 jaar, je weet als ouders met een kind met een beperking dat er een dag komt dat je je kind moet loslaten en de zorg grotendeels moet overdragen aan anderen. Toen het Mooi Leven Huis op ons pad kwam, werden wij enthousiast en besloten wij aan te haken bij het kernteam van ouders om het Mooi Leven Huis Rivierenland te ontwikkelen. Het geeft ons een bepaalde rust en vertrouwen naar de toekomst om een woonplek te creëren waar wij straks met een gerust gevoel onze Daniel kunnen loslaten, maar toch betrokken kunnen blijven bij hem zo lang wij dat kunnen.

Wat vinden wij het belangrijkste voor het toekomstige (t)huis van ons kind?

Een veilige woonplek in een huislijke sfeer, waar Daniel kan zijn wie hij is, met de juiste zorg en begeleiding van een vast team van medewerkers die wij ook kennen.

Wat heeft ons kind nodig om gelukkig te kunnen zijn?

Daniel is een vrolijk en gezellig kind. Je moet wel wat moeite doen om Daniel te leren kennen en hem te begrijpen. Zijn spraak is namelijk niet goed verstaanbaar en daarom heeft hij een ondersteunend communicatiemiddel. Hij is gebaat bij een vast team van mensen om hem. Mensen die hem begrijpen en weten hoe je met hem om moet gaan. Het liefst met heel veel grapjes. Als hij dan ook nog mee kan helpen met klusjes in en om het huis, leuke activiteiten kan doen, kan sporten én een eigen plekje heeft waar hij zich terug kan trekken om filmpjes te kijken van Ernst & Bobbie en Kinderen voor Kinderen, dan denken wij dat hij gelukkig zal zijn.

Welke rol zien wij voor onszelf als ouders als ons kind in het het Mooi Leven Huis woont?

Wij hopen betrokken ouders te kunnen zijn, die meehelpen met het organiseren van allerlei activiteiten in en om het huis en uitstapjes voor de bewoners. Zodat wij niet alleen een rol kunnen spelen in het leven van Daniel, maar ook in het leven van medebewoners.

Daarnaast blijven wij graag meedenken over de dagelijkse gang van zaken en zorg in het huis.

 Hoe zien wij de toekomst?

Wij hopen samen met andere ouders onze droom te realiseren voor een toekomstbestendige woonbestemming voor Daniel en zijn huisgenoten.